می گویند قانون است ؛

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 


که زن بنشیند
تا مرد نازش را بکشد!
زن کم باشد
تا مرد بماند!
من اما میگویم :
این قانون ها
مفت هم نمی ارزد!
این ها قانون نیست اصلا"…!
این ها یک مشت غرورهایِ ظریف است
که بعضی ها
چاشنی بی مهری شان

می کنند
نه جانم…!
مرد و زن ندارد
به نقطه ی عشق که رسیدی
شور انگیز باش برایِ

عاشقانه هایت…
میان جمع رویش را ببوس ؛
میان مردم فریاد بزن

دوستت دارم ؛
و اگر کسی چشم

غره ای رفت
دعایش کن
تا عاشق شود
همین… 

 


توران بانو
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها